بایگانی برچسب‌ها: بهار

بهار مبارک

فرارسیدن بهار مبارک

آب زنید راه را هین که نگار می‌رسد
مژده دهید باغ را بوی بهار می‌رسد

 

راه دهید یار را آن مه ده چهار را
کز رخ نوربخش او نور نثار می‌رسد

 

چاک  شدست آسمان غلغله ایست در جهان
عنبر و مشک می‌دمد سنجق یار می‌رسد

 

رونق باغ می‌رسد چشم و چراغ می‌رسد
غم به کناره می‌رود مه به کنار می‌رسد

 

تیر روانه می‌رود سوی نشانه می‌رود
ما چه نشسته‌ایم پس شه ز شکار می‌رسد

 

باغ سلام می‌کند سرو قیام می‌کند
سبزه پیاده می‌رود غنچه سوار می‌رسد

 

خلوتیان آسمان تا چه شراب می‌خورند
روح خراب و مست شد عقل خمار می‌رسد

 

چون برسی به کوی ما خامشی است خوی ما
زان  که ز گفت و گوی ما گرد و غبار می‌رسد

بهاری نو مبارک!

فرا رسیدن سال جدید را به همه ایرانیان و بخصوص ادب دوستان عزیز تبریک عرض می‌کنم، و امیدوارم هر لحظه از سال جدید نسبت به سال قبل شادتر و زیباتر بگذره. و همچنین امیدوارم همه‌مون سالی پر از موفقیت و سلامت داشته باشیم، و امیدوارم «ساغر» هم در سالی که در پیش رو داریم به دنیای دستگاه‌های همراه وارد بشه تا بتونه همراه همیشگی همه ما باشه.سال ۱۳۹۰ مبارک

این عید باستانی را به تمام ایرانیان تبریک می‌گویم و امیدوارم سال نو سالی پر از شادی و سرافرازی برای تمامی ایرانیان باشد.

سال نو مبارک

بهار آمد بهار آمد بهار مشکبار آمد
بهار آمد بهار آمد بهار مشکبار آمد نگار آمد نگار آمد نگار بردبار آمد
صبوح آمد صبوح آمد صبوح راح و روح آمد خرامان ساقی مه رو به ایثار عقار آمد
صفا آمد صفا آمد که سنگ و ریگ روشن شد شفا آمد شفا آمد شفای هر نزار آمد
حبیب آمد حبیب آمد به دلداری مشتاقان طبیب آمد طبیب آمد طبیب هوشیار آمد
سماع آمد سماع آمد سماع بی‌صداع آمد وصال آمد وصال آمد وصال پایدار آمد
ربیع آمد ربیع آمد ربیع بس بدیع آمد شقایق‌ها و ریحان‌ها و لاله خوش عذار آمد
کسی آمد کسی آمد که ناکس زو کسی گردد مهی آمد مهی آمد که دفع هر غبار آمد
دلی آمد دلی آمد که دل‌ها را بخنداند میی آمد میی آمد که دفع هر خمار آمد
کفی آمد کفی آمد که دریا در از او یابد شهی آمد شهی آمد که جان هر دیار آمد
کجا آمد کجا آمد کز این جا خود نرفتست او ولیکن چشم گه آگاه و گه بی‌اعتبار آمد
ببندم چشم و گویم شد گشایم گویم او آمد و او در خواب و بیداری قرین و یار غار آمد
کنون ناطق خمش گردد کنون خامش به نطق آید رها کن حرف بشمرده که حرف بی‌شمار آمد